บจก. พวงเพ็ญวัสดุภัณฑ์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 2/1 หมู่บ้านบ่อฝ้าย ถนน เพชรเกษม ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
ติดต่อ : 0-3252-0502