บริษัท บ้านใหม่ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 48/3 หมู่ที่ 3 ถนน ติวานนท์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ติดต่อ : 0-2583-9730