ศักดาเคหะภัณฑ์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 222 หมู่ที่ 8 ถนน สุขุมวิท ตำบล คลองปูน อำเภอ แกลง ระยอง 21170
ติดต่อ : 0-3888-9222