ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ้ายพานิช

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 608 หมู่ที่ 2 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา สงขลา 90000
ติดต่อ : 0-7433-3946