หจก. กำแพงเพชรง่วนฮงหลี

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1,3-5,7,9 ซอย 2 ถนน เจริญสุข ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
ติดต่อ : 0-5571-1348