หจก. ภูบรรจงกิจวัสดุ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 5/3 หมู่ที่ 16 . ตำบล สามง่าม อำเภอ สามง่าม พิจิตร 66140
ติดต่อ : 0-5669-1058