บริษัท ไผทเทพ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 2 หมู่ที่ 11 . ตำบล เวียงชัย อำเภอ เวียงชัย เชียงราย 57210
ติดต่อ : 0-5366-2941