หจก. เกาะแก้วชัยสตีล

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 66/66 หมู่ที่ 4 ซอย ห่านฝรั่ง ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ติดต่อ : 0-7661-5181