บริษัท พ.ประมวลวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 319/15 หมู่ที่ 1 . ตำบล คลองกิ่ว อำเภอ บ้านบึง ชลบุรี 20220
ติดต่อ : 0-3300-5200