ร้าน โคกโพธิ์ตี๋วัสดุก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 8/2 หมู่ที่ 4 ถนน เพชรเกษม ตำบล โคกโพธิ์ อำเภอ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
ติดต่อ : 0-7343-1480