บริษัท พงศ์เพชรคลังวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 177 หมู่ที่ 7 ถนน มิตรภาพ ตำบล หนองน้ำแดง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130
ติดต่อ : 0-4492-9445