บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 39/1-4 หมู่ที่ 1 ถนน สุขุมวิท ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอ เมือง ชลบุรี 20000
ติดต่อ : 0-3826-5400