หจก. เง็กเซ้งก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบล ดอนขมิ้น อำเภอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
ติดต่อ : 0-3456-6405