บจก. ศรีวิชัยนาวี

เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 4 ถนน กาญจนวิถี แขวง บางกุ้ง อำเภอ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000