ร้าน บ้วนเส็งเฮง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 35/1 หมู่ที่ 5 . ตำบล ห้วยข้าวก่ำ อำเภอ จุน พะเยา 56150
ติดต่อ : 0-5445-9098