หจก. พะเยาซีเมนต์บล๊อค

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 301 หมู่ที่ 1 ถนน พหลโยธิน ตำบล บ้านต๋อม อำเภอ เมืองพะเยา พะเยา 56000
ติดต่อ : 0-5443-1035