บริษัท เจาะกือแย จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 80/1 หมู่ที่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบล ตะบิ้ง อำเภอ สายบุรี ปัตตานี 94110
ติดต่อ : 0-7335-4120