บริษัท ภูเก็ต โชคโยธาวัสดุภัณฑ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 2/5 หมู่ที่ 6 ถนน เจ้าฟ้าตะวันตก ตำบล ฉลอง อำเภอ เมือง ภูเก็ต 83100
ติดต่อ : 0-7628-0495