บริษัท คลังกระเบื้องขอนแก่น จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 482 หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
ติดต่อ : 0-4324-3993