บริษัท กนกนที จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 42-42/3 หมู่ที่ 3 ถนน สุขประยูร ตำบล บ้านเชิด อำเภอ พนัสนิคม ชลบุรี 20140
ติดต่อ : 0-3878-7639