บริษัท ย่านยาวโลหะกิจ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 57/32-35 หมู่ที่ 1 ถนน เพชรเกษม ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า พังงา 82110
ติดต่อ : 0-7642-2168