บริษัท พนากิจวัสดุภัณฑ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 198 หมู่ที่ 9 ถนน กาญจนบุรี - อู่ทอง ตำบล หนองขาว อำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
ติดต่อ : 0-3465-9580