หจก. ธัช ดีเวลลอปเมนท์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 164/1 หมู่ที่ 12 . ตำบล ครน อำเภอ สวี ชุมพร 86130
ติดต่อ : 0-7755-7076