บริษัท ภูเก็ตโรงไม้ตะกั่วป่า จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 345 ถนน ระนอง ตำบล ตลาดเหนือ อำเภอ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
ติดต่อ : 0-7625-6035