บริษัท เชียงใหม่ ต.เคหะภัณฑ์ (2002) จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 123 หมู่ที่ 11 . ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง เชียงใหม่ 50230
ติดต่อ : 0-5344-1425