บริษัท เขาหลักค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ถนน เพชรเกษม ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า พังงา 82190
ติดต่อ : 0-7648-6665