หจก. เชียงรายไชยวงศ์ก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 หมู่บ้านกูแบสาลอ หมู่ที่ 4 ถนนสายเลี่ยงเมืองนราธิวาส ตำบล กะลุวอ อำเภอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000
ติดต่อ : 0-7353-0900