หจก. นิยมวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 38-42 ถนน เอเชีย ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
ติดต่อ : 0-7467-1769