บริษัท ชัยยันต์ คอนกรีต จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 2 . ตำบล ท้ายเหมือง อำเภอ ท้ายเหมือง พังงา 82120
ติดต่อ : 0-7657-1387