บริษัท เฉลิมทองวัสดุ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 105 หมู่ที่ 6 . ถนน มะลิวัลย์ ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมือง ขอนแก่น 40000
ติดต่อ : 0-4323-9785