บริษัท อึ้งชุนฮะ(1994) จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ถนน หนองบัว-เลย ตำบล ลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000
ติดต่อ : 0-4231-2690