ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 223/1-8 ถนน โสมพะมิตร ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
ติดต่อ : 0-4381-6667