บริษัท ดีโฮมวัสดุ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 94 หมู่ที่ 6 . ตำบล ป่าพะยอม อำเภอ ป่าพะยอม พัทลุง 93210
ติดต่อ : 0-7484-1200