หจก. เปรมปรีดิ์ โฮมเซ็นเตอร์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 77 หมู่ที่ 10 ถนน ชุมแพ-ภูเขียว ตำบล ผักปัง อำเภอ ภูเขียว ชัยภูมิ 36110
ติดต่อ : (044)861-611