ร้าน ศรีเพชร

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 39 หมู่ที่ 7 . ตำบล ท่าแซะ อำเภอ ท่าแซะ ชุมพร 86140
ติดต่อ : 0-7759-9217