บจก. ยูนิ-อิมเพ็กซ์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 168/7 ถนน นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ติดต่อ : 02-5303732