บริษัท เฉลียวการช่าง และค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88 ซอย สายไหม 56 ถนน สายไหม แขวง ออเงิน เขต สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ติดต่อ : 0-2536-0517