บริษัท คลังวัสดุก่อสร้าง (บางปลากด) จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 4/1 หมู่ที่ 10 ถนน ประชาอุทิศคู่สร้าง ตำบล ในคลองบางปลากด อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
ติดต่อ : 0-2815-8377