บริษัท นิชดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 39/999 หมู่ที่ 3 . ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ติดต่อ : 0-2960-4300