ร้าน ฝ้าสวย

เลขที่ 184 หมู่ที่ 4 ถนน ตรีรัตน์ ตำบล จันทนิมิต อำเภอ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
ติดต่อ : 0-3934-1716