ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวแสงไทยซีเมนต์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 277/28-29 ถนน แสงชูโต ตำบล บ้านเหนือ อำเภอ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
ติดต่อ : 0-3451-8678