ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์ไทรก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบล วังแขม อำเภอ คลองขลุง กำแพงเพชร 62120
ติดต่อ : 0-5587-0109