บริษัท โง้วกิมฮวดค้าวัสดุ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ถนน สาย 331 ตำบล บ่อกวางทอง อำเภอ บ่อทอง ชลบุรี 20270
ติดต่อ : 08-1945-6090