บริษัท ศรีชัยโลหะภัณฑ์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 362 หมู่ที่ 12 ถนน วารีราชเดช ตำบล น้ำคำใหญ่ อำเภอ เมืองยโสธร ยโสธร 35000
ติดต่อ : 0-4571-1319