ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยยาภัณฑ์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 150/1 หมู่ที่ 3 . ตำบล ตลาดไชยา อำเภอ ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110
ติดต่อ : 0-7743-1210