ช.พรหมนิมิตวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 284 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน ชะอวดเมืองใหม่ ตำบล ท่าประจะ อำเภอ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180
ติดต่อ : 08-1787-3738