บริษัท จินตนาค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 8/23 หมู่ที่ 7 ถนน เพชรเกษม ตำบล บางนายสี อำเภอ ตะกั่วป่า พังงา 82110
ติดต่อ : 0-7642-1970