บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาลำปาง)

สาขา

เลขที่ 70 ถนน ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง ลำปาง 52000
ติดต่อ : 0-5401-0300