บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาหาดใหญ่)

สาขา

เลขที่ 1119 หมู่ที่ 1 ถนน เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110
ติดต่อ : 0-7480-0400