บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด(สาขาเชียงใหม่)

สาขา

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 . ตำบล ไชยสถาน อำเภอ สารภี เชียงใหม่ 50140
ติดต่อ : 0-5200-1200